Česká republika / Czech Republic

Dopyt-Kontakt:
inquiry@crc-rental.com

Office – Czech Republic

Clinical Research Center s.r.o.
Prosecká 65
CZ-180 00 Praha 8

Clinical Research Center s.r.o.
IČ: 052 70 979
DIČ: CZ05270979
Číslo účtu: 275891885/0300
IBAN: CZ0903000000000275891885

Slovensko / Slovakia

Dopyt-Kontakt:
inquiry@crc-rental.com

Office – Slovakia

Clinical Research Center s.r.o.
Trenčianska Turná 345,
SK-913 21 Trenčianska Turná

Clinical Research Center s.r.o., organizačná zložka
IČ: 53 429 168
DIČ: 4120242775
Číslo účtu: 4028590039/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2859 0039

    Týmto udeľujem spoločnosti Clinical Research Center s.r.o., kontakt: gdpr@crc-cz.com, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach na účely vybavenia mojej požiadavky uplatneného touto formou, a to po dobu nevyhnutnú na vybavenie mojej požiadavky, ak nebude súhlas odvolaný skôr. Beriem na vedomie, že viac informácií o spracovaní osobných údajov sa nachádza v Zásadách spracovania osobných údajov spoločnosti Clinical Research Center s.r.o.

    Pre akúkoľvek zmenu či uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov je možné využiť formulár ”Žiadosť dotknutej osoby - uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov„

    Back to Top