Czech Republic

Inquiry – contact:
inquiry@crc-rental.com

Office – Czech Republic

Clinical Research Center s.r.o.
Prosecká 65
CZ-180 00 Praha 8

Clinical Research Center s.r.o.
IČ: 052 70 979
DIČ: CZ05270979
Číslo účtu: 275891885/0300
IBAN: CZ0903000000000275891885

Slovakia

Inquiry – contact :
inquiry@crc-rental.com

Office – Slovakia

Clinical Research Center s.r.o.
Trenčianska Turná 345,
SK-913 21 Trenčianska Turná

Clinical Research Center s.r.o., organizačná zložka
IČ: 53 429 168
DIČ: 4120242775
Číslo účtu: 4028590039/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2859 0039

    I hereby give consent to Clinical Research Center s.r.o., contact: gdpr@crc-cz.com, to process my personal data provided via the online contact form.
    More details are available in the document Principles of the Personal Data Processing and Protection (Zásady zpracování osobních údajů společností Clinical Research Center s.r.o.).

    Back to Top