Služby

Pomoc s výberom adekvátneho prístroja
Na základe vašich individuálnych požiadaviek pripravíme odhad ceny prenájmu pre najvhodnejšie vybavenie s cieľom nájsť nákladovo najefektívnejšie možnosti pre Vaše skúšanie. Pri výbere prístroja ponúkame konzultáciu zohľadňujúcu protokol skúšania. Povedte nám, aké lekárske a laboratórne vybavenie požadujete, a my vám obratom potvrdíme najkratšie možné dodávacie lehoty s ohľadom na to či je daný produkt skladom alebo či pre vás vybavenie zakúpime. ​

Kalibrácia/BTK
Prístroje je treba pred prvým použitím v klinickom skúšaní kalibrovať a potom pravidelne re-kalibrovať. Zariadime kalibračnú a re-kalibračnú službu pre všetky zapožičané prístroje a takisto pravidelné bezpečnostné kontroly. Sledujeme za Vás potrebné termíny re-kalibrácie. ​​

Doprava / Logistika
Preprava prístrojov môže prinášať neočakávané nepríjemnosti, vrátane problémov spôsobených manipuláciou na Vašom lekárskom centre, ale takisto s ich vybalením či vrátením. Ponúkame doručenie Vášho lekárskeho a laboratórneho vybavenia pomocou špecializovaných kuriérov na jedno alebo viacero miest, v závislosti od Vašich požiadaviek. CRC dohodne termíny a dodá zariadenie až na miesto použitia do laboratória alebo ordinácie. Zariadenie bude vybalené a inštalované na definované miesto. Po dokončení skúšania zaistíme vyzdvihnutie zariadenia. ​

Obalový management
Súčasťou našej ponuky je aj obalový manažment. V závislosti na Vašich požiadavkách sa náš prepravca postará o odstránenie a likvidáciu obalov, takže vo Vašej ordinácii či laboratóriu nie je potrebné skladovať veľké prepravné krabice na vrátenie zariadenia, pretože úložný priestor je vždy problémom. Na konci skúšania zaistíme patričný obal a prepravca vyzdvihne zariadenie pre bezpečnú spiatočnú cestu do nášho skladu.​

Školenie
Naši zákazníci sú veľmi často povinní preukázať preškolenie personálu používajúceho prístroje – a to najmä s ohľadom na ich zložitosť. CRC ponúka a zaisťuje školenia užívateľov, ktoré sa môže konať na mieste alebo online, pokiaľ je to možné.​

Zaistenie požadovanej dokumentácie​
Poskytujeme lekárskym centrám všetku k produktu požadovanú dokumentáciu podľa platnej legislatívy, vrátane manuálov a súvisiacich pokynov.​

Poistenie
Podľa požiadaviek zákazníkov dokážeme dojednať dodatočné poistenie prístrojov počas skúšania, najmä s ohľadom na počiatočnú cenu vybavenia, ich vyťaženie a pracovné podmienky.

Back to Top