CRC Rental je jedna zo služieb spoločnosti Clinical Research Center

Prvá sieť pracovísk klinického skúšania na Slovensku a v Českej republike.

PREČO robíme to, čo robíme?

Chceme lekárom a zadávateľom klinického skúšania ponúkať službu, ktorá mení pohľad na testovanie liečiv v Českej republike a na Slovensku, najmä v ambulantnej starostlivosti a umožnuje účasť na klinickom skúšaní väčšiemu počtu lekárov a pacientov, pri naplnení požiadaviek kvality a bezpečnosti.

AKO to dosahujeme?

Odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administratívnu záťaž kladenú na lekára a jeho tím pri výkone klinického skúšania. Zvyšujeme kapacitu lekárskeho centra, kvalitu a včasnosť odovzdania dát. Pre pacienta sa komunikácia stáva jednoduchšou a jeho otázky sú zodpovedané prakticky ihneď.

ČO robíme?

Clinical Research Center (CRC) rozvíja od roku 2016 v ČR a na Slovensku sieť lekárov, ktorí majú záujem zúčastniť sa klinického skúšania. Neznalosť procesov klinického skúšania a príliš veľa administratívy sú dve základné bariéry, ktoré im pomôžu odstrániť koordinátori klinického skúšania z Clinical Research Center, ktorých spoločnosť za rovnakým účelom tiež prenajíma do nemocníc a väčších lekárskych zariadení. Dnes pôsobíme na viac ako stovke lekárskych centier.
www.crc-sk.com

 

Pre možnosť výkonu klinického skúšania v domácom prostredí pacienta založili majitelia CRC v roku 2020 dcérsku spoločnosť CRC Home Care.​

Lekárom a partnerom – sponzorom alebo zadávateľom klinického skúšania ponúka spoločnosť CRC taktiež možnosť si zapožičať a prenajať prístroje často používané na výkon klinického skúšania. Túto službu CRC ponúka pod značkou CRC RENTAL.

Back to Top