Prenájom zdravotnických prostriedkov pre efektívny klinický výskum

CRC Rental je jedna zo služieb spoločnosti Clinical Research Center – registrovaného distribútora zdravotnických prostriedkov pre Českú republiku a Slovensko

Doba prenájmu prispôsobená
skutočnému využitiu zdravotníckeho vybavenia

Platba za servis prístrojov
bez neočakávaných doplatkov

Kompletný servis prístrojov,
aby ste sa mohli plne sústrediť iba na výskum

PREČO SI VYBAVENIE pre klinické skúšanie POŽIČAŤ a PREČO PRÁVE U NÁS?

  • Máme mnohoročné skúsenosti v oblasti klinického skúšania. Ponúkame pomoc s výberom prístroja. Predchádzame zbytočným stratám voľbou nevhodného prístroja.
  • Vďaka vlastnému skladu a dlhodobým vzťahom s dodávateľmi prístrojov máme veľmi krátke dodávacie lehoty.
  • Zvyšujeme Vašu efektivitu aj flexibilitu. Všetko potrebné na jednom mieste – doprava, poistenie, kalibrácia, obalový management, školenie, dokumentácia, …
  • Transparentné toky informácií a procesy prispievajú k zníženiu Vašich administratívnych a neočakávaných nákladov.
  • Neviažte svoje finančné prostriedky na vybavenie, ktoré po ukončení skúšania nebudete používať. Neplýtvajte priestorom a energiami z vlastných skladoch.

Sme tu, aby sme Vám pomohli vytvoriť pozitívne a bezpečné prostredie pre pacientov, kontrolovať celkové náklady Vášho tímu a umožniť Vám sústrediť sa na ciele Vášho skúšania. Sme pripraveni spoločne hľadať spoľahlivé, flexibilné a rýchle riešenia v závislosti od požiadaviek Vášho tímu a skúšania.
Včasné vybavenie lekárskeho centra je kľúčom k vykonaniu úspešného klinického skúšania. A to aj v prípade poruchy a výpadku prístroja v priebehu skúšania. Odklad začiatku skúšania alebo jeho predčasné ukončenie sú situácie, ktoré nás neprekvapia.
Uisťujeme Vás, že všetci dodávatelia a zdroje prenájmu vybavenia splňujú najvyššie štandardy kvality.
Spoľahnite sa na dôveryhodného partnera, ktorý zaistí, že prístroje dorazia na miesto včas a budú riadne kalibrované/validované po celú dobu prenájmu.
Prenájom zdravotníckych prostriedkov eliminuje vysoké počiatočné náklady a masívne investície do vybavenia schválených centier klinického skúšania a umožní Vám zbaviť sa záťaže skladovania.

Lekárom, pacientom a zadávateľom klinických skúšaní ponúkame špeciálne služby, ktoré dávajú nový uhol pohľadu na klinické skúšania v Českej republike a na Slovensku. Pracujeme prevažne v ambulantnej sfére a naše služby umožňujú zaradiť do skúšaní väčšie množstvo pacientov a zapojiť viac lekárov, zatiaľ čo sú zachované všetky bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky.

Ing. Radek Špatenka Ph.D.
CEO

Back to Top